Propozice DELIKOMAT MANAGER TRIATLON 2019

POŘADATEL AKCE

GALANT BRNO, s.r.o.

tel. 777 327 171
e-mail:
www.managertriatlon.cz

DATUM A MÍSTO

sobota 15. června 2019
Jedovnice, autokemp Olšovec

https://mapy.cz/zakladni?x=16.7627773&y=49.3328209&z=17&source=firm&id=169442&q=Jedovnice%2C%20autokemp%20Ol%C5%A1ovec

TRATĚ ZÁVODU

400 m plavání v rybníku Olšovec (trať bude vedena podél břehu, max. hloubka 160 cm)
16 km cyklistika (horská kola) - 1 okruh
4 km běh - 1 okruh

SPOLEČNÝ TRÉNINK - CYKLISTIKA a BĚH

Pro zájemce bude zorganizován společný pohodový trénink na závod (projedeme si cyklistickou část závodu, případně proběhneme trať běžeckou). Po tréninku se občerstvíme v místní restauraci.

Termín tréninku:
pátek 31. května 2019, sraz v 17:00 hodin v autokempu Olšovec. Po tréninku krátké posezení u piva (nealko) a klobásky...

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU

12:00 - 13:30

prezentace - autokemp Olšovec

13:30 - 13:45

slavnostní zahájení a poučení závodníků

14:00

start závodu

14:55

první závodník v cíli závodu

15:45

cíl závodu - poslední závodník v cíli

17:00

vyhlášení vítězů

17:30

slosování startovních čísel

16:30 – 18:00

večeře

18:00 - ???

pivo, víno, nealko, hudba

STARTUJÍ

Podnikatelé, manageři a členové vrcholných orgánů firem, zaměstnanci firem. V závodě jsou oprávněni startovat zaměstnanci a hosté titulárního partnera. Pořadatel je oprávněn udělit "divoké karty" pro start v závodě významným osobnostem veřejného života.

FIREMNÍ ŠTAFETY

Startují 3 členné štafety složené ze zaměstnanců jedné firmy bez ohledu na věk a pohlaví. Každý člen štafety absolvuje jednu část triatlonu (viz výše). Firemní štafety startují zároveň se závodem jednotlivců a budou barevně odlišeny startovními čísly.

Zvlášť budou hodnoceny čistě ženské štafety!

KATEGORIE

JEDNOTLIVCI - věkové kategorie:

Muži:
I. do 29 let
II. 30 - 39 let
III. 40 - 49 let
IV. 50 - 54 let
V. 55 –59 let
VI. 60 let – 64
VII. 65 let a více

Ženy:
I. do 29 let
II. 30-39 let
III. 40 let a více

Při zařazení do věkových kategorií rozhoduje ročník narození.

FIREMNÍ ŠTAFETY:

Pořadí vyhlásíme v následujících kategoriích firemních štafet

I. mužské a smíšené štafety
- kategorie do 130 let: součet věku všech členů štafety (rozhodnuje ročník narození) – do 130 let včetně
- kategorie nad 130 let: součet věku všech členů štafety (rozhodnuje ročník narození) – 131-150 let včetně

- kategorie nad 150 let: součet věku všech členů štafety (rozhodnuje ročník narození) – 151 let a více

II. ženské štafety
- absolutní pořadí v cíli

SPECIÁLNÍ KATEGORIE

(závodníci budou zároveň hodnoceni i ve výše uvedených kategoriích):

I. absolutní pořadí jednotlivci – hlavní kategorie
V hlavní kategorii budou hodnoceni všichni závodníci v individuálním závodě. Jejich výkon bude přepočítán dle věkového koeficientu a vyhlášeno celkové absolutní pořadí závodu. Vyhlašovat se bude odděleně pořadí:
- muži
- ženy

II. absolutní pořadí štafety – hlavní kategorie V hlavní kategorii budou hodnoceny všechny štafety. Jejich výkon bude přepočítán dle věkového koeficientu a vyhlášeno celkové absolutní pořadí závodu. Vyhlašovat se budou všechny štafety dohromady.

III. Muži nad 100 kg
Při zařazení do kategorie nad 100 kg rozhoduje váha při vážení v plavkách u prezentace.

IV. Největší zlepšení – bude hodnoceno největší zlepšení od ročníku 2018 v % v kategorii mužů a žen

V. TITLE PARTNER kategorie – v této kategorii jsou hodnoceni pouze zaměstnanci a hosté titulárního partnera

PŘIHLÁŠKY

Přihlaste se nejpozději do 2. června 2019- viz. přihláška. Při pozdějším přihlášení Vám negarantujeme správnou velikost pamětního trička.

Přihláška je platná pouze v případě zaslání "Závazné objednávky firemní prezentace" a po zaplacení dohodnuté částky ve výši 2.500,- Kč + DPH – závod jednotlivců nebo 7.000 ,- Kč + DPH – závod firemních štafet (pokud nejsme dohodnuti jinak - např. partneři akce apod.).

Závaznou objednávka firemní prezentace zašlete mailem na

Text objednávky: Objednáváme firemní prezentaci dle dohody na akci DELIKOMAT MANAGER TRIATLON 2019 (Jedovnice, 15.6. 2019) v dohodnuté ceně.......... Kč.
Podpis + název a sídlo firmy, IČO, DIČ

Po zaslání objednávky Vám obratem pošleme zálohovou fakturu na „Zajištění firemní prezentace dle dohody na akci "DELIKOMAT MANAGER TRIATLON 2019 (Jedovnice, 15.6. 2019) “. Po závodě obdržíte daňový doklad. Vlastní reklamní panel (banner) ve velikosti cca 2 m2 na jednu přihlášenou osobu předejte dne 15.června 2019 do 12 hodin pořadatelům závodu.

KAŽDÝ STARTUJÍCÍ OBDRŽÍ (včetně každého závodníka ve firemních štafetách):

 • kompletně zajištěnou účast na akci s pečlivou pořadatelskou asistencí (včetně asistence na loďkách v průběhu plavecké části závodu), lékařským zabezpečením a měřením časů čipovou technologií
 • možnost umístění reklamního banneru společnosti v cílové rovince a v cílovém prostoru
 • originální výroční pamětní medaili DELIKOMAT Manager Triatlon 2019 pozlacenou 14 karátovým zlatem (!!!)
 • pamětní funkční tričko s logem závodu DELIKOMAT Manager Triatlon 2019 v hodnotě 490 Kč
 • startovní číslo DELIKOMAT Manager Triatlon 2019
 • diplom závodu DELIKOMAT Manager Triatlon 2019 s dosaženým časem a celkovým pořadím
 • profesionální plavecké brýle v hodnotě 750 Kč
 • fotografie ze závodu Delikomat Manager Triatlon 2019 (ke stažení na www.managertriatlon.cz nebo na vyžádání zašleme vypálené na DVD)
 • možnost vyhrát hodnotné ceny ve slosování startovních čísel
 • občerstvení během závodu a ihned po závodě v rámci kvalitně zásobené cílové občerstvovací stanice
 • večeře po závodě pro 2 osoby

MĚŘENÍ ČASU

Měření času bude provedeno čipovou technologií. Na trati závodu bude měřen mezičas po plavecké a cyklistické části závodu i cílový čas. Je nezbytně nutné, aby měli všichni závodníci upevněn elektronický čip dle přesných instrukcí časoměřičů. Nebudeme vybírat zálohu na čip. Po závodě Vám ihned v cíli asistenti čip odeberou.

BEZ ČIPU NEBO PŘI JEHO CHYBNÉM UMÍSTĚNÍ NEBUDE VÁŠ ČAS ZMĚŘEN A NEBUDETE V ZÁVODĚ KLASIFIKOVÁNI !!!

CENY

Závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrží poháry.
Ceny předají čeští triatlonoví reprezentanti v čele s misterm Evropy v triatlonu Filipem Ospalým.

MODERÁTOR AKCE

Akci moderuje sportovní moderátor Michal Chylík (moderuje například všechny domácí zápasy hokejové Komety).

UBYTOVÁNÍ

Dle dohody s pořadatelem v autokempu Olšovec (chatky, stany).

Ubytování si můžete zajistit samozřejmě i přímo v autokempu Olšovec:

E-mail:

Telefon:+420 725 896 488

Web:www.olsovec.cz

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY

 1. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

2. Pořadatel si vyhrazuje právu nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a v případě, že bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví.

3. Svoji účastí na Manager triatlon závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před závodem, během závodů a po závodě) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

4. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

5. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů přírodní katastrofy, epidemie a pod., startovné se nevrací (závodníci však obdrží poštou dárky).

6. Cyklistická přilba na kole je povinná. Depo smí závodník opustit pouze se zapnutou cyklistickou přílbou.

7. Závodníci mladší 18 let mohou v závodě startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

8. Trasa kola a běhu je značena oranžovými šipkami, převážně na zemi.

9. Každý závodník musí mít viditelně připevněné startovní číslo na kole a při běhu na tričku na hrudi (nebo na tzv. přehazovačce vepředu). 

10. Všem závodníkům doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.